ผักสลัดออร์แกนิค

ปลูกบนแปลงยกสูง ปรุงดินให้ดีที่สุด หมักปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือน น้ำหมักสมุนไพร ปลูกท่ามกลางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ปลอดภัยจากสารเคมี

 

2/1 moo1 Tha-Maung Distric, Kanchanaburi 71110 TH.

farmer@kalavelafarm.com

Tel: (+66)099-116-7999

©2019 Kalavela Organic Farm